Vi leverer kvalitet til avtalt tid

Hva betyr kvalitet i tide?

I en travel verden hvor tid er avgjørende, er vi i Hydraflex dedikert til å levere kvalitet i tide. Dette grunnleggende løftet er dypt forankret i vårt daglige liv og våre verdier, og det er vårt primære fokus i alt vi gjør.

Med vårt fokus på å levere kvalitet til rett tid, gir vi deg trygghet og tillit til at vi er din pålitelige partner som leverer ønsket kvalitet til rett tid.

Renhetskrav sikrer lang levetid

Det er en klar sammenheng mellom pålitelighet og mengden forurensning i et hydraulisk system. Forskning viser at rundt 80 % av alle feil i hydraulikksystemer skyldes oljeproblemer, og av disse er ca. 60 % forurenset olje som overskrider toleransene til komponentene. I praksis betyr dette at jo renere et system er, jo lengre levetid kan man forvente både av oljen og komponentene.

Vi har implementert streng kvalitetskontroll som sikrer en veldefinert renhet og effektiv filtrering av våre sylindere. Dette minimerer unormal slitasje som ellers kan føre til driftsproblemer eller havari. Vi er stolte av å kunne levere produkter som skaper merverdi for våre kunder og bidrar til økt driftssikkerhet, lengre levetid, bedre økonomi og reduksjon av oljeforbruk.

Som bevis på vår forpliktelse til renhet, leverer vi sylindere med dokumentert renhet i henhold til NAS 1638 og ISO 4406 standarder.

Kvalitet i tide

Vi legger stor vekt på kvalitetssikring for å opprettholde kundenes tillit til våre produkter. Våre prosesser er beskrevet og sertifisert i henhold til ISO 9001, som sikrer dokumentert enhetlighet, kvalitet og full sporbarhet av data og materialer brukt i henhold til gjeldende standarder.

Vi tilbyr 100 % sporbarhet og utfører spesialtester i henhold til kundespesifiserte krav. I tillegg utføres 3. parts NDT-tester for å sikre ytterligere kvalitetssikring.

  • DS/EN ISO 9001:2015: Utvikling, design, konstruksjon, produksjon og kvalitetssikring av hydrauliske sylindre
  • ISO/EN 3834: Kvalitetskrav for smeltesveising
  • ISO/EN 9606-1: Kvalifisering av sveisere
  • ISO/EN 15614-1: Kvalifisering av sveiseprosedyrer
  • ISO/EN 15609-1: WPS
  • ISO/EN 5817: Kvalitetsnivåer for sveisefeil
  • ISO/EN 9712: Kvalifisering av NDT-personell

Ansatte i Hydraflex

Møt noen av våre erfarne medarbeidere eller kontakt en av dem direkte for ytterligere hjelp og råd for dine spesifikke behov.

Profesjonell sparring

Samfunnsansvar

En del av AC Group