Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Våre kvalifiserte medarbeidere er avgjørende for vår evne til å levere teknisk vanskelige løsninger i tide.

I Hydraflex legger vi vekt på å være samfunnsansvarlig, sikre likelønn mellom menn og kvinner, gi personer som står utenfor arbeidsmarkedet en sjanse og ikke minst sørge for at nye og dyktige medarbeidere utdannes for fremtiden.

Vi er stolte av å være en del av Code of Care – en ideell organisasjon som inspirerer, informerer og skaper innovasjon innen samfunnsansvar.

Våre dyktige elever og lærlinger er en integrert del av hverdagen, og i vårt interne utviklingsprogram er det alltid flere lærlinger av begge kjønn.

Etterutdanning og trivsel er viktig

Vi er dedikerte til å skape en moderne arbeidsplass som prioriterer etterutdanning og samfunnsansvar. Vi tror at kontinuerlig læring er nøkkelen til å opprettholde våre ansattes faglige ferdigheter og motivasjon gjennom hele karrieren. Derfor har vi etablert tette samarbeid med ulike aktører, herunder kommuner, bedrifter og utdanningsinstitusjoner, for å sikre tilgang til relevant etterutdanning og videreutvikling.

Vi legger også stor vekt på trivselen til våre ansatte, da vi mener at dette har direkte innvirkning på produktkvaliteten. Vi tilbyr sunn mat i vår kantine og arrangerer årlige helsekontroller for å sikre at våre ansatte har det bra både fysisk og psykisk. I tillegg tilbyr vi støtte og veiledning for en sunnere livsstil, inkludert kostholds- og treningsråd.

Ansvar og verdensmål

Hos Hydraflex er vi dedikert til å bidra til FNs 17 globale mål og skape en positiv innvirkning på samfunnet og planeten.

Vi streber etter å levere hydrauliske løsninger som ikke bare møter våre kunders behov, men som også bidrar til samfunnets helse og velvære. Vi investerer i opplæring og kompetanseheving for våre ansatte for å sikre kvalitet og kompetanse i våre produkter og tjenester. Vi fremmer likestilling og skaper et inkluderende arbeidsmiljø der alle har like muligheter og respekt.

Samtidig jobber vi for å skape anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst, både internt i selskapet vårt og i lokalsamfunnene vi opererer i. Vi streber etter å skape bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til en bærekraftig fremtid for alle. Ved å kombinere våre verdier med FNs globale mål, jobber vi aktivt mot en mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig verden.

Ansatte i Hydraflex

Møt noen av våre erfarne medarbeidere eller kontakt en av dem direkte for ytterligere hjelp og råd for dine spesifikke behov.

Profesjonell sparring

En del av AC Group

Kvalitet i tide