Social ansvarlighed

Social ansvarlighed

Vores kvalificerede medarbejdere er afgørende for vores evne til at levere teknisk vanskelige løsninger til tiden.

I Hydraflex lægger vi vægt på at være socialt ansvarlige, sikre lige løn mellem mænd og kvinder, give folk, der står uden for arbejdsmarkedet en chance og ikke mindst sikre at der udlæres nye og dygtige medarbejdere til fremtiden.

Vi er stolte af at være en del af Code of Care – en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for virksomhedernes sociale ansvar.

Vores dygtige elever og lærlinge er en integreret del af hverdagen, og i vores interne udviklingsprogram er der altid flere lærlinge af begge køn.

Efteruddannelse og trivsel er vigtigt

Vi er dedikerede til at skabe en moderne arbejdsplads, der prioriterer efteruddannelse og socialt ansvar. Vi tror på, at kontinuerlig læring er nøglen til at opretholde vores medarbejderes faglige kompetencer og motivation gennem hele deres karriere. Derfor har vi etableret tætte samarbejder med forskellige aktører, herunder kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, for at sikre adgang til relevant efteruddannelse og videreudvikling.

Vi lægger også stor vægt på vores medarbejderes trivsel, da vi tror på, at det har en direkte indvirkning på produktkvaliteten. Vi tilbyder sund mad i vores kantine og arrangerer årlige sundhedstjek for at sikre, at vores medarbejdere har det godt både fysisk og mentalt. Derudover tilbyder vi støtte og vejledning til en sundere livsstil, herunder kost- og træningsrådgivning.

Ansvar og verdensmål

Hos Hydraflex er vi dedikerede til at bidrage til FNs 17 verdensmål og skabe en positiv indvirkning på samfundet og planeten.

Vi stræber efter at levere hydraulikløsninger, der ikke kun opfylder vores kunders behov, men også bidrager til sundhed og trivsel i samfundet. Vi investerer i uddannelse og kompetenceudvikling for vores medarbejdere for at sikre kvalitet og ekspertise i vores produkter og services. Vi fremmer ligestilling mellem kønnene og skaber et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle har lige muligheder og respekt.

Samtidig arbejder vi for at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst, både internt i vores virksomhed og i de lokalsamfund, vi opererer i. Vi stræber efter at skabe bæredygtige forretningsmodeller, der bidrager til en bæredygtig fremtid for alle. Ved at kombinere vores værdier med FNs verdensmål arbejder vi aktivt mod en mere retfærdig, inkluderende og bæredygtig verden.

Medarbejdere hos Hydraflex

Mød nogle af vores erfarne medarbejdere eller kontakt en af dem direkte for yderligere assistance og rådgivning til dine specifikke behov.

Faglig sparring

En del af AC Group

Kvalitet til tiden